VILTDEPÅN STÄNGD

Vi utvecklar vår verksamhet i en riktning som gör att vi tyvärr inte längre kan erbjuda inlämning av vilt för försäljning. Efter den 28 februari 2017 tas inget nytt vilt emot.