Vi genomför en satsning på dovhjortsdrift, tre hägn är planerade varav ett står färdigt. För denna satsning har vi blivit beviljade stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Investeringen skall leda till ett rikt odlingslandskap, utökat djurantal samt ökad lönsamhet i verksamheten.

Europeiskajordbruksfonden