Fastighetsförvaltningen

Johannishus slott sett genom grindenMed ett gods följer som regel ett stort antal byggnader. Så är fallet också för Johannishusgodset.

Sammanlagt har vi drygt 250 byggnader av olika slag, som vi förvaltar och underhåller. Av dessa återfinns tre kulturminnesskyddade byggnader, 35 åretrunt-bostäder och 30 fritidsfastigheter. Till detta kommer 3 st arrendegårdar med tillhörande ekonomibyggnader.

De här byggnaderna omfattas av kulturminnesskyddet:

Johannishus slott uppfördes av Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister, sonson till amiralgeneralen Hans Wachtmeister. Slottet stod färdigt 1772.
Arkitekt var överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz.

Tromtö herrgård

Sommarslottet Tromtö i den södra skärgården räknar sannolikt den centrala huskroppen från mitten av 1600-talet. Sin nuvarande utformning fick byggnaden 1834, då en radikal ombyggnad till italiensk så kallad casinostil genomfördes.

Möllerydsstugan

Möllerydsstugan är en av landets förnämsta bevarade högloftsstugor. Dess ursprung daterar sig till mitten av 1600-talet. Särskilt värdefull blir byggnaden genom att den finns kvar på den plats, där den ursprunglig uppfördes.